Geschiedenis

Westerwijk heeft een lange geschiedenis in de Baarsjes van Amsterdam.

Gebouw Westerwijk is van oorsprong het wijkgebouw van de Petruskerk in Sloterdijk. Op 22 maart 1920 werd de grond, die behoorde tot de gemeente Sloten, gekocht van de Electrische Spoorwegmaatschappij. De gemeente Sloten gaf vlak voor de overname door Amsterdam toestemming om de rooilijn van de achtergevel te overschrijden. Hierdoor kon er een grote zaal worden gebouwd. Het totale bouwterrein was 21 meter breed en moest bebouwd worden met huizen van tenminste 8,5 meter breed (de zogenaamde Slotense regel). Een bijzondere maat, omdat de huizen in Amsterdam maar 6 meter breed mochten zijn.
Architect Ferd. B. Jantzen F. Gzn. ontwierp het gebouw in de Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend hiervoor is de symmetrische opzet. Ook opmerkelijk is de eenheid in de gevelwand, die wordt benadrukt door de ramen met onderbroken steilen. De Grote zaal (oorspronkelijk Gehoorzaal genoemd en uitspringend uit de achtergevel) is versierd met glas-in-loodramen. Deze ramen bevatten bijbelse voorstellingen. Gebouw Westerwijk werd in 1926 in gebruik genomen.

In de laatste decennia zijn er in het gebouw aan de Admiraal de Ruijterweg opnieuw initiatieven genomen om in de wijk te participeren door middel van diaconale activiteiten. In de afgelopen jaren is de visie gegroeid om ook een nieuwe christelijke gemeenschap te vormen naast ‘de moedergemeente’ de Jeruzalemkerk.
Deze roeping die we ervaren is verwoord in onze missie: We willen in gebouw Westerwijk een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap vormen die gericht is op kinderen en gezinnen. We willen plek creƫren om Jezus te leren kennen en onze buren te helpen waar we kunnen.