Wat geloven we?

Bij Westerwijk is iedereen welkom. Wat je leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat je ertoe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat Westerwijk een plek is waar je met hart en ziel liefde mag ontvangen en geven. Dat het mag aanvoelen als jouw thuis.

Een warm thuis is een plek waar je het leven deelt. Vaak in een gesprek aan tafel. Daarom vormen onze maaltijden het hart van onze gemeenschap. We ervaren dat er aan tafel sneller gesprekken ontstaan, maar ook diepgaandere gesprekken. Hierdoor vinden nieuwe mensen snel aansluiting en blijven mensen omdat ze zich gekend voelen.

Westerwijk is een mooie plek om (nieuwe) mensen te leren kennen én om samen te zoeken naar wat ‘geloven in Jezus’ inhoudt. We willen een bezielende kerk zijn. Een geloofsplek waar je geïnspireerd kunt raken door het verhaal van God. Door te lezen uit de Bijbel kunnen we zien wie Hij is en wat Hij voor ons wil betekenen. Voor ons wordt dit heel praktisch zichtbaar in het leven van Jezus. Hij is onze Bezieler en we willen graag dat Hij zichtbaar wordt in wat we zijn en doen. We geloven dat dat mogelijk is omdat Jezus, door het wonder van Pasen, ons in staat stelt een echte, levende relatie met Hem te hebben.

Jezus kan ons laten opbloeien door Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Geïnspireerd door Zijn liefde voor ons willen we Zijn liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Daarom staat Westerwijk in verbinding met haar buurtgenoten. Samen met hen organiseren we verschillende activiteiten.

Wil je meer weten over God, Jezus en geloof of vind je het leuk om eens met andere mensen hierover na te denken? Kom dan naar onze vieringen, de buurtmaaltijd of de Bijbelstudie. Van harte welkom!