Wie zijn we?

Westerwijk droomt van een gemeenschap met een goede sfeer, bestaande uit mensen die het leven met elkaar delen. Een gemeenschap die verder wil groeien in geloof, een ander dienen en gericht op de hele buurt.

In 2014 startte Westerwijk als een pioniersplek van de Jeruzalemkerk. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een geloofsgemeenschap. Om verder te kunnen groeien hebben we de laatste jaren gewerkt aan het vormen van diverse teams: het basisteam, het leiderschapsteam en de leefgemeenschap.

Het basisteam

Dit team vormt de kern van Westerwijk en bestaat uit mensen die het verlangen hebben om op deze plek een volgeling van Jezus te zijn en te werken in Zijn Koninkrijk. Ze zetten zich actief in voor Westerwijk. Een keer per maand komen zij bij elkaar voor toerusting van deze taak en om te bidden voor de buurt.

Het leiderschapsteam

Uit het basisteam kwam het verlangen naar meer geestelijke verdieping en minder bezig te zijn met praktische zaken. Daarom is er een leiderschapsteam gevormd, bestaande uit drie mensen van het basisteam. Zij hebben de dagelijkse leiding en organisatie in handen. Zij doen voorstellen voor activiteiten en geven vorm aan de geloofsgemeenschap.

De leefgemeenschap

De leefgemeenschap bestaat op dit moment uit studenten en gezinnen. Een groot aantal mensen van de leefgemeenschap maken ook deel uit van het basisteam. De bewoners van de leefgemeenschap hebben zich gecommitteerd aan het ‘wonen met een missie’. Dit betekent dat zij zich actief inzetten voor één of meerdere activiteiten.