Financieel steunen

Westerwijk wil op een vernieuwende manier christelijk geloof vorm geven binnen de stad. Het evangelie van Jezus leert ons dat we niet alleen geloven voor ons zelf maar dat we de goede boodschap van Jezus mogen delen met de mensen om ons heen. De stad biedt daarin enorme uitdagingen, maar vooral ook heel veel kansen om geloof te delen. Niet omdat we mensen willen bekeren, maar omdat we geloven dat het leven mét God zoveel beter is dan zonder Hem.

Als we om ons heen kijken dan zien we dat onze wijk in rap tempo veranderd. Door gentrificatie is de buurt in enkele jaren veranderd van een probleemwijk naar één van de ‘upcoming’ wijken in de stad. Dat is mooi en we zijn blij dat onze wijk steeds meer tot bloei komt. Er zijn schitterende kansen. Maar, er is ook een keerzijde. We ontmoeten veel ‘nieuwe Amsterdammers’ die het ontzettend moeilijk vinden om aansluiting te vinden op hun nieuwe woonplek. Taal en cultuur vormen hierin een grote barrière. Hierdoor speelt eenzaamheid een grote rol. Ook bij mensen waarvan je het niet verwacht. ‘Ontwortelde mensen’ noemen we hen binnen Westerwijk ook wel eens.

We geloven in de kracht van een gemeenschap die er op gericht is om mensen buiten onze eigen groep welkom te heten. We zien dat we een schitterende plek hebben om mensen met elkaar én met God te verbinden. Door middel van een buurtmaaltijd te organiseren willen we een plek bieden waar mensen kunnen groeien in relaties. We zien dat mensen op adem komen wanneer zij even een moment hebben dat zij gezien worden als mens, wanneer er oprechte aandacht is. Vanuit die relaties die we opbouwen willen we ook het evangelie delen.  Voor ons kleine lichtjes waarin het koninkrijk van God zichtbaar wordt.

Als leefgemeenschap hebben we helaas weinig financiële reserves. Daarom zijn we voor ons werk bijna volledig afhankelijk van giften. Mensen van binnen de gemeenschap en daarbuiten die ons werk willen steunen en het belang zien voor de stad Amsterdam. Zouden we hiervoor ook een beroep mogen doen op jou? Je kunt een gift (eenmalig of periodiek) overmaken op:

NL05 INGB 0006990623 T.n.v. financiële administratie MDP

Kerk in Westerwijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen belasting te betalen over ontvangen giften. Jouw bijdrage gaat dus 100% naar kerk in Westerwijk. Donaties aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak aftrekbaar voor de schenker, waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.