Corona-update

Beste Westerwijkers en andere vrienden van Kerk in Westerwijk,
 
We zijn in deze dagen waarschijnlijk allemaal toch nog overvallen door de nieuwste berichtgevingen over het “Corona-virus” en de besluiten en dringende adviezen die onze landelijke regering daarover naar buiten heeft gebracht. Het heeft geen zin hier al die besluiten en berichten tot in detail te herhalen, maar dat de gezondheidssituatie in Nederland ernstige zorgen baart is duidelijk. Het heeft gevolgen voor ons dagelijks leven, voor de een meer dan voor de ander, maar toch.
 
De bedoelde besluiten en adviezen hebben nu ook zeker gevolgen voor de manier waarop wij gemeente zijn. Uiteenlopende bijeenkomsten van groepen mensen kunnen zonder meer ernstige en dikwijls ook onnodige risico’s veroorzaken. Met name voor ouderen en kwetsbaren onder ons. Alleen al de zorg voor deze groepen vraagt van ons allen om offers te brengen in ons sociale leven, waaronder ook ons kerkelijk sociale leven.
 
Na kortstondig beraad hebben wij daarom – in het verlengde van de “regeringsmaatregelen” en de advisering vanuit de landelijke- en provinciale kerkelijke organen tot de  ingrijpende maatregelen binnen onze gemeenschap besloten.
 
Tot en met 1 juni zullen alle activiteiten worden afgelast.
De Playgroups, de Buurtmaaltijd, de Bijbelstudie en de lunch-/koffieviering zullen niet doorgaan in Westerwijk.
 
Wij zijn ons pijnlijk bewust dat we op deze korte termijn alleen dié mensen kunnen bereiken van wie wij beschikken over een mailadres. Daarom aan u allen het dringende verzoek om de hiervoor genoemde berichten door te geven aan bekenden die deze mail om welke reden dan ook niet ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.
Wij wensen u een goede en veilige tijd toe en rekenen erop dat we elkaar weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten. Laten we elkaar bellen of appen en in zo het oog houden.
 
Een bekend 40-dagen-lied zingt:
 
Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
 
Namens het Pioniersteam
Buurtpastor Wilna Wierenga