Beloken Pasen

We hebben Pasen gevierd in Westerwijk. We hebben het lijdensevangelie gelezen op Goede Vrijdag en op Paasmorgen was er opnieuw licht van de Paaskaars, vrolijke kindertekeningen, liederen en het getuigenis van de Opstanding. De Heer is waarlijk opgestaan!

Komende zondag is het de eerst zondag na Pasen en die heeft de naam Beloken Pasen. Daar klinkt het woord ‘luiken’ in. De discipelen van Jezus zitten ook thuis, met ramen en deuren dicht, bang voor wat komen gaat. Jezus is opgestaan, dat weten ze, de vrouwen hebben het lege graf gezien. Maar helemaal geloven doen ze het nog niet. En dan ineens staat hij in hun midden. Dwars door de gesloten deuren en ramen heen en zegt: Vrede voor jullie.  Nu zou je de aandacht kunnen richten op het wonder dat hij door de geslotenheid naar binnen komt, maar zelf vind ik zijn eerste groet zo bijzonder: Vrede voor jullie.  Hij zegt niet zoiets als: Goedendag, hier ben ik  weer, of waarom zijn jullie zo bang? Nee, Hij valt met de deur in huis en geeft hen wat ze nodig hebben, onrustig en bang als ze zijn. Vrede zij U, zoals ook aan het begin van elke dienst klinkt.

Dat is ook een boodschap voor ons in deze tijd: Vrede. En dan staat er dat de leerlingen blij werden. Dus weg angst en onrust. Dit is de boodschap voor ons van Beloken Pasen: Als wij thuis zitten zal Christus in ons midden komen en zijn vrede zal onze angst en onrust wegnemen. Wat er ook nog de komende tijd zal gebeuren, hoe lang we nog thuis, achter gesloten deuren zitten. Christus zal in ons midden zijn en Zijn vrede zal met ons zijn. En we zullen rustig worden en blijheid ervaren.   Als het ons soms te lang duurt en te veel is, laten we dan Zijn vrede zoeken. In ons hart, in gebed en in het contact dat we met elkaar hebben via post en telefoon. Maar ook in de bloemen, in het licht van elke dag en de liefde die om ons heen ervaren in de zorg voor elkaar. Allemaal tekenen van God in ons midden. Dan houden we het nog wel een tijdje uit met elkaar.  Vrede zij u, van God onze Vader!

Buurtpastor Wilna Wierenga