Allerzielen

Ik mis je

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. Ook in Westerwijk zal gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken voor iemand die je moet missen. Een kaarsje branden voor overleden dierbaren geeft troost en houdt de herinnering aan hen levend. Daarnaast is er de mogelijkheid om op een creatieve manier uiting te geven aan verdriet. Er zijn mensen aanwezig om naar jouw verhaal van gemis te luisteren.