Amsterdam Playgroup

Playgroup Amsterdam is een gezellige plek waar kinderen van 0 tot 4 jaar samen kunnen spelen en waar (internationale) jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. We hebben speelgoed, lekker en gezond eten. Playgroup Amsterdam is iedere dinsdag en vrijdag van 10 – 12 uur (behalve in de schoolvakanties).

Voor aankomende evenementen en ander nieuws over Playgroup Amsterdam verwijzen we graag naar onze Facebookpagina.

Kosten

We vragen contributie van 3 euro (mocht je even krap bij kas zitten, geen probleem. Je bent altijd welkom).

Ziektebeleid

We hanteren een ziektebeleid en vragen je vriendelijk je kind thuis te houden als hij/zij één van de volgende symptonen vertoont.

 • Hij/zij heeft koorts (of had de afgelopen 48uur koorts)
 • Hij/zij heeft een loopneus met groen slijm
 • Hij/zij heeft waterpokken die nog niet zijn ingedroogd
 • Hij/zij heeft diarree of bloed in de ontlasting
 • Hij/zij heeft kinkhoest
 • Hij/zij heeft hand-, mond- en/of klauwzeer
 • Hij/zij heeft uitslag
 • Hij/zij voelt zich onwel, aanhankelijk en chagerijnig

Alvast bedankt voor je medewerking!

English:

Playgroup Amsterdam is the perfect spot for young children aged 0 to 4 to play together and for international young parents to meet. There are lots of toys, delicious and healthy food. The Amsterdam Playgroup is open every Tuesday and Friday form 10 until 12 (except during the holidays).

Our playgroup space has a lot of toys for children of different ages. Wooden trains, blocks, instruments, cars and more. For upcoming events check out the “Amsterdam Playgroup” Facebookpage.

How does a playgroup morning work?
Upon entry you are welcomed by one of our volunteers. They will show you where to find everything. You will soon discover that your easily get in contact with the other visitors. We find it important to get to know each other as part of our culture. There are toys everywhere in the room where your little one can play with. When weather is good we also open the doors to the garden. There children can play games outdoors.

Everyone helps with the activities for the children, and tidying up. At the end of each meeting we all help to clean the room again.

Costs

We ask parents for a 3 euros contribution (if you are running a little tight, no problem! You are always welcome). The money collected will pay for the foods, drinks, musicians and art supplies for the playgroup.

Sickness policy
Check our sickness policy and please keep your child at home if he or she has one of the symptoms. Thanks for your cooperation!

Keep your kid at home of he/she:

 • has a fever (or had on the last 48 hours)
 • has green mucus from their nose
 • has chicken pox which has not yet crusted over
 • has diarrhoea or blood in their stools
 • has whooping cough
 • has hand, foot and mouth disease
 • has a rash
 • are feeling a bit unwell, clingy and cranky

Thanks for your cooperation!